Izmenjeni su pravilnici iz oblasti akciza

Datum objave: 30-12-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 130/2021 objavljeni su sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe,

koji stupaju na snagu 1. januara 2022. godine.

Izmenama pravilnika propisano je da se zahtevi za refakciju akcize od 1. januara 2022. godine podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a fizička lica zahtev za refakciju akcize na derivate nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog prostora mogu da podnesu i pismenim putem.

Detaljnije o izmenama pravilnika možete se informisati u narednim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.