Izrada Akcionog plana razvoja javnih nabavki za 2023. godinu

Datum objave: 24-02-2023


Kancelarija za javne nabavke je objavila obaveštenje da je u toku izrada Akcionog plana za 2023. godinu, u okviru Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine i pozvala sva zainteresovana lica da svoje predloge, komentare i sugestije dostave Kancelariji za javne nabavke do 3. marta 2023. godine putem elektronske pošte na sledeću adresu: milos.stankovic@ujn.gov.rs. Nacrt akcionog plana za 2023. i obrazac za dostavljanje komentara objavljeni su na sajtu Kancelarije za javne nabavke.