Izvršena je izmena Odluke o zabrani izvoza lekova

Datum objave: 18-03-2020


U Odluci o zabrani izvoza lekova ("Službeni glasnik RS", broj 32/2020), izvršena je izmena kojom se pored zabrane izvoza lekova, propisuje i zabrana ponovnog izvoza lekova iz Republike Srbije, osim:

- u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta i

- u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Ova odluka stupila je na snagu 18. marta 2020. godine.