Izvršena je izmena Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte

Datum objave: 18-03-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 35/2022 objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se omogućava privrednim subjektima koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava da se isporuka derivata nafte, osim utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava, može vršiti i utakanjem u posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara.

Ova uredba stupa na snagu 18. marta 2022. godine.