IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Datum objave: 06-07-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 59 od 2. jula 2015. godine, objavljeni su:

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Pravilnici su stupili na snagu 3. jula 2015 godine.

Izmene i dopune navedenih pravilnika izvršene su zbog usaglašavanja sa poslednjim izmenama Zakona o akcizama koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 55 od 25. juna i stupile na snagu 3. jula 2015. godine.

Detaljnije o navedenim kontima i uplatnim računima pogledajte OVDE.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 6.7.2015. godine)