IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Datum objave: 23-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 105 od 18. decembra 2015. godine, objavljeni su:

 

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i

 

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

 

Pravilnici su stupili na snagu 19. decembra 2015. godine.

 

Detaljnije o izmenama navedenih Pravilnika pogledajte OVDE.