Izvršene su izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

Datum objave: 28-12-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 117/2023 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u daljem tekstu: Uredba), koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Najznačajnije izmene i dopune Uredbe izvršene su u delu koji se odnosi na garancije.

Naime, u postupku polaganja zajedničkog obezbeđenja za plaćanje carinskog duga, Uredbom je produžen rok važenja aktivnih garancija, te se one mogu koristiti do isteka roka njihovog važenja ili do 31. marta 2024. godine, u zavisnosti od toga šta je ranije. Takođe, produžen je i rok za donošenje odluka na osnovu ponovne procene odobrenja, pa se iste donose pre 31. marta 2024. godine.

Detaljnije o izmenama ove uredbe možete se informisati u narednim brojevima časopisa Revizor i elektronskom paketu IPC.FiP.