Izvršene su izmene i dopune Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Datum objave: 16-02-2019


Na osnovu člana 4a stav 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 (dr. zakon), 116/2008 (dr. zakon), 92/2011, 99/2011 (dr. zakon), 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 (dr. zakon) i 113/2017 (dr. zakoni)), doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 10/2019, čije odredbe stupaju na snagu 23. februara 2019. godine.