JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - do 24. jula 2018. godine

Datum objave: 09-07-2018


 

Poziv građanima i stručnoj javnosti da se upoznaju sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtom zakona o platama državnih službenika i nameštenika i da daju predloge, sugestije i komentare, uputilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

 

Javna rasprava će trajati do 24. jula 2018. godine, a predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostavljati, na obrascu koji se može preuzeti sa sajta navedenog ministarstva, putem elektronske pošte na adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

 

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, nakon sprovedene analize sugestija, predloga i komentara koji su dati na Nacrte zakona, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti na internet stranici i portalu e-uprava.