Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima

Datum objave: 18-10-2019


Na predlog Ministarstva privrede, Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije, odredio je program javne rasprave o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima sprovodi se u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona objavljuje se na internet stranici Ministarstva privrede i na portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: javna.preduzeća@privreda.gov.rs