JAVNE KONSULTACIJE NA DRUGI NACRT KATALOGA RADNIH MESTA I ZVANJA DO 25. JANUARA 2016. GODINE

Datum objave: 04-01-2016


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo drugi Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja, koji se nalazi se sajtu ovog ministarstva.

Drugi Nacrt je pripremljen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih konsultacija od avgusta do novembra dostavljeni ovom ministarstvu i resornim ministarstvima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva da se i dalje dostavljaju komentari, predlozi i sugestije pisanim putem na adresu: reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine, sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose.