KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Datum objave: 05-05-2016


Prema odredbama člana 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/2015), inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora i da ih objavi na svojoj internet stranici, a koje će primenjivati u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

 

Kontrolne liste sadrže spisak pitanja i drugih provera za koje je inspekcija ovlašćena da sprovodi definisanih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti, saglasno pravilima o proceni rizika. U tom smislu kontrolne liste sadrže predmet i obim provere.

 

Poreska uprava objavila je kontrolne liste za sprovođenje inspekcijskog nadzora na svojoj internet stranici:

http://www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3525/inspekcijski-nadzor---kontrolne-liste.html