KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE IOSI OBRAZACA OBJAVLJENO JE NA SAJTU PORESKE UPRAVE

Datum objave: 12-01-2017


Na sajtu Poreske uprave (www.purs.gov.rs), objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Obrazac IOSI).

 

Da Vas podsetimo, od 1. januara 2017. godine za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine,  kao i za dospele, a neizvršene obaveze, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, poslodavac podnosi Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 - ispr. i 113/2013).

 

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom može se preuzeti sa sledećeg linka:

 

http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/3863/korisnicko-uputstvo-za-elektronsko-podnosenje-izvestaja-o-izvrsenju-obaveze-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom.html