Krajnja specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup SEF-u i konačni primeri XML datoteka po UBL 2.1 standardu

Datum objave: 07-03-2022


Ministarstvo finansija je objavilo sledeću dokumentaciju u vezi sa sistemom elektronskih faktura:

Konačni primeri XML datoteka po UBL 2.1 standardu dostupni su za preuzimanje za sledeće tipove dokumenata:

  • Avansna faktura
  • Faktura sa oslobođenjem PDV-a
  • Faktura za javnu nabavku
  • Knjižno odobrenje u periodu
  • Knjižno odobrenje za više faktura
  • Knjižno zaduženje povezano sa više faktura
  • Knjižno zaduženje u periodu