Krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja indirektnih budžetskih korisnika i korisnika sredstava RFZO za 2019. godinu

Datum objave: 28-02-2020


U skladu sa budžetskim kalendarom:

  • indirektni korisnici sredstava budžeta Republike,
  •  pravosudni organi,
  •  korisnici sredstava RFZO,
  •  drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem KRT osnovani od strane Republike,
  •  indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i
  •  drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem KRT osnovani od strane lokalne vlasti

imaju obavezu pripreme i podnošenja finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Krajnji rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je 28.2.2020. godine - petak.

Činjenica da 2020. godina, kao prestupna ima 29. dana u februaru ne znači da se finansijski izveštaji mogu predati i 29.2.2020. godine.