MALI KUPCI ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRAVO NA GARANTOVANO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U 2016. GODINI

Datum objave: 11-01-2016


Mali kupci električne energije od 1.1.2016. godine imaju pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom po cenama utvrđenim na osnovu Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije ("Službeni glasnik RS", br. 93/12, 123/12, 116/14 i 109/15).

 

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 37) Zakona o energrtici, mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici):

- koji imaju manje od 50 zaposlenih,

- koji imaju ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,

- čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i

- čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh.

 

Pravna lica koja su mali kupci ali i naručioci po Zakonu o javnim nabavkama nisu obavezni da uslugu snabdevanja električnom energijom nabavljaju na tržištu tako što bi u postupku javne nabavke dodeljivali ugovor o nabavci ove usluge, već kao i svi mali kupci mogu koristiti pogodnosti javnog snabdevanja, odnosno pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom po cenama utvrđenim na osnovu Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije ("Službeni glasnik RS", br. 93/12, 123/12, 116/14 i 109/15).