Mesečna inflacija (potrošačke cene) u novembru 2020. godine iznosi 0,0%

Datum objave: 11-12-2020


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u novembru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,2%.

Za poslednjih mesec dana (period: oktobar 2020. - novembar 2020.) inflacija iznosi 0,0%.

Za poslednjih godinu dana (period: novembar 2019. - novembar 2020.) inflacija iznosi 1,7%.

Od početka godine (period: decembar 2019. - novembar 2020.) inflacija iznosi 1,2%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine iznosi 100,0.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine iznosi 101,2.