Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2021. godine iznosi 0,4%

Datum objave: 12-01-2022


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2021. godine, u odnosu na novembar 2021. godine, u proseku su povećane za 0,4%. Potrošačke cene u decembru 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 7,9%. U 2021. godini u poređenju sa 2020. godinom, potrošačke cene su u proseku povećane za 4,0%.

Za poslednjih mesec dana (period: novembar 2021. - decembar 2021.) inflacija iznosi 0,4%.

Za poslednjih godinu dana (period: decembar 2020. - decembar 2021.) inflacija iznosi 7,9%.

Od početka godine (period: 2020. - 2021.) inflacija iznosi 4,0%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2021. godine u odnosu na novembar 2021. godine iznosi 100,4.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine iznosi 107,9.