Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u januaru 2021. godine iznosi 0,4%

Datum objave: 22-02-2021


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2021. godine, u odnosu na decembar 2020. godine, u proseku su povećane za 0,4%. Potrošačke cene u januaru 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,1%. U 2020. godini u poređenju sa 2019. godinom, potrošačke cene su u proseku povećane za 1,6%.

Za poslednjih mesec dana (period: decembar 2020. - januar 2021.) inflacija iznosi 0,4%.

Za poslednjih godinu dana (period: januar 2020. - januar 2021.) inflacija iznosi 1,1%.

Za period: 2019. - 2020. inflacija iznosi 1,6%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine iznosi 100,4.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2021. godine u odnosu na januar 2020. godine iznosi 101,1.