Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u januaru 2023. godine iznosi 1,4%

Datum objave: 20-02-2023


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, u proseku su povećane za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,8%. U 2022. godini u poređenju sa 2021. godinom, potrošačke cene su u proseku povećane za 11,9%.

Za poslednjih mesec dana (period: decembar 2022. - januar 2023.) inflacija iznosi 1,4%.

Za poslednjih godinu dana (period: januar 2022. - januar 2023.) inflacija iznosi 15,8%.

Za period: 2021. - 2022. inflacija iznosi 11,9%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine iznosi 101,4.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2023. godine u odnosu na januar 2022. godine iznosi 115,8.