Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u maju 2021. godine iznosi 0,5%

Datum objave: 11-06-2021


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2021. godine, u odnosu na april 2021. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane u proseku za 3,2%.

Za poslednjih mesec dana (period: april 2021. - maj 2021.) inflacija iznosi 0,5%.

Za poslednjih godinu dana (period: maj 2020. - maj 2021.) inflacija iznosi 3,6%.

Od početka godine (period: decembar 2020. - maj 2021.) inflacija iznosi 3,2%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine iznosi 100,5.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine iznosi 103,2.