Minimalna cena rada za 2023. godinu iznosiće 230,00 dinara (“neto”) po radnom času

Datum objave: 15-09-2022


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine, kojom je utvrđena visina minimalne cene rada u iznosu od 230,00 dinara ("neto") po radnom času, koja se primenjuje počev od 1. januara 2023. godine.

Minimalna cena rada za 2023. godinu uvećana je za 14,3% u odnosu na minimalnu cenu rada iz 2022. godine.

Neto iznos minimalne zarade u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2023. godine je:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 36.800,00 dinara;
  • za mesec sa 168 radnih časova: 38.640,00 dinara;
  • za mesec sa 176 radnih časova: 40.480,00 dinara;
  • za mesec sa 184 radna časa:      42.320,00 dinara.

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarade detaljnije se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i štampanim izdanjima časopisa REVIZOR broj 18 i BUDŽET broj 17.