Ministarstvo finansija dalo je još jedno mišljenje o dokumentovanju troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada

Datum objave: 18-06-2019


Na zahtev Američke privredne komore u vezi sa verodostojnošću računovodstvenih isprava za priznavanje troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih Ministarstvo finansija dalo je mišljenje broj: 401-00-02148/2019-16 od 5. juna 2019. godine.

U mišljenju se navodi da dostavljeni primeri (ukupno šest) računovodstvenih isprava, navedeni u dopisu Američke privredne komore od 10. maja 2019. godine, odgovaraju diskusiji sa održanog sastanka u prostorijama Ministarstva finansija (od 8. maja 2019. godine) i da se te isprave mogu prihvatiti kao verodostojne računovodstvene isprave na osnovu kojih se predmetni troškovi evidentiraju u poslovnim knjigama pravnih lica, odnosno preduzetnika, obveznika primene Zakona o računovodstvu (uz napomenu da je neophodno da pitanje načina dokumentovanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih bude uređeno opštim aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika.

O navedenim primerima dokumenata kojima se dokazuje trošak naknade zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada detaljno smo pisali u časopisima REVIZOR broj 7/2019 i BUDŽET broj 7/2019, a detaljnije o zahtevu Američke privredne komore i mišljenju Ministarstva finansija možete se informisati u našim časopisima REVIZOR broj 14/2019 i BUDŽET broj 14/2019, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.