Na portalu ePorezi postavljen je unapred popunjen Obrazac PP GPDG za 2022. godinu

Datum objave: 11-04-2023


Poreska uprava je na svom sajtu objavila da je na osnovu podataka iz službenih evidencija, na portalu ePorezi postavila popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu (Obrazac PP GPDG), poreskim obveznicima koji su u 2022. godini ostvarili dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana a koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos 3.719.376 dinara.

Poreski obveznici kojima dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana iznosi 0 dinara (polje 3.12 Obrasca PP GPDG - Dohodak za oporezivanje) nemaju obavezu podnošenja poreske prijave.

Rok za proveru podataka iskazanih u postavljenom Obrascu PP GPDG, izmenu istog, podnošenje ovog obrasca i uplatu poreza je 15. maj 2023. godine.