Na Portalu javnih nabavki objavljena nova verzija Portala

Datum objave: 25-02-2021


Od 25. februara 2021. godine, dostupna je nova verzija Portala javnih nabavki (verzija 1.6). Neke od izmena koje donosi ova verzija su i to da je proširen krug lica koja se mogu registrovati kao naručioci i ponuđači. Uveden je indikator za korišćenje opcije iz člana 35. stav 4. Zakona, kao i izmene u postupku koji sprovodi telo centralizovane javne nabavke. U opciji "Odluka o dodeli / obustavi", sada se isključivo autogenerišu Odluka o dodeli ugovora / okvirnog sporazuma kao i Odluka o obustavi, osim za slučaj pametnih partija. Dopunjene su opcije za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Uvid u ostale izmene može se ostvariti na Portalu javnih nabavki u delu: Najave novih verzija Portala i planirane nedostupnosti.