Na Portalu javnih nabavki objavljena nova verzija Portala

Datum objave: 04-06-2021


Od 8. juna 2021. godine, dostupna je nova verzija Portala javnih nabavki (verzija 1.8).

Verzija 1.8 obuhvata nove funkcionalnosti i poboljšanja Portala javnih nabavki. Nova izmenjena verzija, od 3. juna 2021. godine, može da se isproba na demo Portalu javnih nabavki.