NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENјE OBRASCA PPI-4

Datum objave: 27-02-2018


 

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenјe poreske prijave za utvrđivanјe poreza na prenos apsolutnih prava na obrascu PPI-4, namenjeno obveznicima poreza na prenos apsolutnih prava koji od 1. januara 2018. godine podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava isklјučivo u elektronskom obliku.

 

Izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavlјanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPI-4 da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.