NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE OBRASCA PPI-3

Datum objave: 21-05-2018


 

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenјe poreske prijave za utvrđivanјe poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3, namenjeno poreskim obveznicima koji od 1. januara 2018. godine podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

 

Izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavlјanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPI-3 da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.