Način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Datum objave: 04-11-2019


Pravilnikom o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 78/2019 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) u slučajevima:

  • kada se transakcije obavljaju između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i
  • između subjekata javnog sektora.

Pravilnikom se takođe, uređuje način i postupak preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 9.11.2019. godine prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora („Službeni glasnik RS”, br. 88/2015 i 16/2018).