Način podnošenja zahteva za dodelu kreditnih sredstava preko Fonda za razvoj

Datum objave: 14-04-2020


Uredbom o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 54/2020), propisan je program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava.

Realizacija ovog programa, za koji je izdvojeno 24.000.000.000 dinara, vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se navedena sredstva ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Zainteresovani privredni subjekti, zahtev i propisanu dokumentaciju podnose elektronski na e-mail adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs