Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum objave: 27-09-2019


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati Ministarstvu finansija putem elektronske pošte na adresu

fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 6. oktobra 2019. godine, do 15.30 časova.