Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum objave: 06-11-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je  Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati Ministarstvu finansija do 9. novembra 2018. godine, do 12 časova, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.