NACRT ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Datum objave: 11-12-2015


Nacrtom zakona o komunalnim delatnostima predviđena je jedinstvena metodologija cena komunalnih usluga i standardizacija i licenciranje preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama.

Takođe, Nacrt zakona uređuje pitanja pružanja komunalnih usluga i obavezuje jedinice lokalne samouprave da obezbede uslove za obavljanje komunalnih delatnosti.

Novina je da su preciznije definisane pojedine komunalne usluge, kao što je upravljanje komercijalnim otpadom ili uređenje zelenih površina.