Najavljeno je povećanje minimalne cene rada i neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO

Datum objave: 13-09-2022


Na sajtu Vlade RS objavljena je vest, nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta, u kojoj je najavljeno da će minimalna cena rada u 2023. godini iznositi 230,00 dinara po satu, što predstavlja povećanje minimalne cene rada od 14,3%.

Takođe je najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300,00 dinara na 21.712,00 dinara, kao i smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca za 1%, odnosno sa 11% na 10%, koje će se primenjivati od 1. januara 2023. godine.