Najavljeno odlaganje primene elektronskih faktura po osnovu komercijalnih transakcija u kojima su korisnici javnih sredstava dužnici do 1. januara 2022. godine

Datum objave: 02-04-2021


Prema Predlogu zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, objavljenom na sednici Vlade Republike Srbije od 1. aprila 2021. godine, odredbe Zakona koje se odnose na registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura, po osnovu komercijalnih transakcija u kojima se korisnici javnih sredstava pojavljuju kao dužnici, odlaže se za 1. januar 2022. godine.

Pre predloženih izmena ovog Zakona predviđen rok za uvođenje elektronskih faktura za navedene korisnike bio je 1. jul 2021. godine.

Opširnije o ovome možete pročitati u Budžetu broj 8 i Revizoru broj 9, kao i u elektronskoj bazi IPC-a.