Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara

Datum objave: 24-11-2023


Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2022. do septembra 2023. godine ("Službeni glasnik RS", broj 104/2023), utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 40.143 dinara (114.694 x 35%), na koju će se, počev od 1. januara 2024. godine, obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.