NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.8. DO 31.10.2015. GODINE IZNOSI 21.506 DINARA

Datum objave: 28-07-2015


Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14), najniža mesečna osnovica utvrđuje se u iznosu od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U "Službenom glasniku RS", broj 65/2015 od 24.7.2015. godine objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za II kvartal 2015. godine i iznosi 61.445 dinara, tako da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 21.506 dinara (61.445 x 35%). Period primene je od 1.8. do 31.10.2015. godine.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja iznosi 21.506 dinara objavljena je u "Službenom glasniku RS", br.66/2015.