NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE za 2016. godinu iznosi 3.808.440 dinara. PROCENJENA OSNOVICA za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara

Datum objave: 02-02-2017


 

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu iznosi 3.808.440 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 7/2017).

 

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu utvrđen je u visini od 3.953.503 dinara.