Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 573.470 dinara

Datum objave: 24-11-2023


Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2022. do septembra 2023. godine ("Službeni glasnik RS", broj 104/2023), utvrđuje se najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 573.470 dinara (114.694 x 5), na koju će se, počev od 1. januara 2024. godine, obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.