Narodna banka Srbije ograničila je raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

Datum objave: 09-11-2018


U cilju ograničenja odstupanja kupovnog odnosno prodajnog kursa kod ovlašćenih menjača Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 8. novembra 2018. godine, doneo je Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova.

Ovim odlukama ograničen je najniži kupovni kurs odnosno najviši prodajni kurs koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu primenjivati prilikom otkupa, odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra, i to na ±1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan.

U kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora, kupovni kurs po jedinici strane valute – evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%, odnosno prodajni kurs ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%.

Navedene odluke primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.