Narodna skupština RS donela je više zakona od značaja za poslovanje privrednih i budžetskih subjekata

Datum objave: 24-01-2020


Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Devetnaestog vanrednog zasedanja, u danu za glasanje održanom 24. januara 2020. godine, donela je:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
  • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Detaljnije o izmenama i dopunama zakona možete se informisati u našim elektronskim i štampanim izdanjima.