Narodna skupština usvojila set zakona u oblasti zdravstva

Datum objave: 03-04-2019


Na Trećem redovnom zasedanju Narodne skupštine RS, u danu za glasanje 3. aprila 2019. godine, usvojeni su:

  • Zakon o zdravstvenom osiguranju,
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
  • Zakon o predmetima opšte upotrebe,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Detaljnije o svim novinama propisa možete se informisati u našim izdanjima, kao i na našim savetovanjima.