Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara

Datum objave: 25-02-2023


Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini (1.239.792 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

  • za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 495.917 dinara
  • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 185.969 dinara.

Obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana koji na dan 31. decembra 2022. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, dodatno se umanjuje za iznos 3.719.376 dinara.