Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike

Datum objave: 30-12-2019


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane državnog praznika Nove godine i prvog dana verskog praznika pravoslavnog Božića.

Navedeni praznici praznovaće se u skladu sa Zakonom:

- 1. i 2. januar 2020. godine (sreda i četvrtak) - Nova godina;

- 7. januar 2020. godine (utorak) - prvi dan pravoslavnog Božića.

O pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnih i verskih praznika možete se detaljnije informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP.