Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike

Datum objave: 31-12-2021


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane državnog praznika Nove godine i prvog dana verskog praznika pravoslavnog Božića.

Navedeni praznici praznovaće se u skladu sa Zakonom:

  • 1, 2. i 3. januar 2022. godine (subota, nedelja i ponedeljak) - Nova godina;
  • 7. januar 2022. godine (petak) - prvi dan pravoslavnog Božića.

O pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnih i verskih praznika možete se detaljnije informisati u elektronskom paketu IPC.RaP.