Neradni dani za vreme Vaskršnjih praznika i Praznika rada

Datum objave: 29-04-2021


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da ne rade u dane Vaskršnjeg praznika počev od Velikog petka 29. aprila do 3. maja 2021. godine, poslednjeg dana Vaskršnjeg praznika. Pored Vaskršnjeg praznika, zaposleni neradno praznuju i državni praznik Prvi maj. Kako se ovaj praznik praznuje neradno dva dana, što u 2021. godini pada u subotu i nedelju, drugi dan praznika pomera se na prvi sledeći radni dan, a to je utorak 4. maj 2021. godine.

Detaljnije o pravima zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjih i Prvomajskih praznika, možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RAP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Pravnik br. 4 i Direktor-Inspektor br.3-4.