Nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki

Datum objave: 03-11-2023


Odredbama člana 183. st. 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023, dalje: Zakon) koje stupaju na snagu 4. novembra 2023. godine, propisan je nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki.

Kancelarija za javne nabavke donela je Uputstvo o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki ("Službeni glasnik RS", broj 96/2023, dalje: Uputstvo) koje stupa na snagu 4. novembra 2023. godine.

Svi privredni subjekti koji se, počev od 4. novembra 2023. godine, prvi put registruju na Portalu javnih nabavki obavezni su da postupaju na način propisan odredbama Zakona i podzakonskog akta u pogledu registracije na Portalu.

Privredni subjekti koji su već registrovani na Portalu, obavezni su da u periodu od 4. novembra 2023. godine do 31. januara 2024. godine obnove svoje prijave unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih Zakonom i Uputstvom.

Na osnovu člana 183. st. 3. i 4. Zakona, prilikom registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, upisuju se osnovni podaci, uključujući i podatke o korisnicima Portala javnih nabavki i to: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj (za strane privredne subjekte) i učitava skeniran, očitan ili fotografisan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) potreban za verifikovanje korisničkog naloga i po potrebi, potvrda odnosno ovlašćenje korisnika za rad na Portalu javnih nabavki u ime privrednog subjekta koji se registruje.