Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva - 8. avgust 2023. godine

Datum objave: 14-08-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljena su ažuriranja i ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 8. avgusta 2023. godine.

U nastavku dajemo pregled ažuriranja i ispravki SEF-a i Internog tehničkog uputstva od 8. avgusta 2023. godine, a koje su od 12. avgusta 2023. godine dostupne na produkcionom okruženju:

  • Skinute su kalkulacije vrednosti u poljima "Obračunati PDV" i "Ukupan iznos" nakon unosa osnovice kod Prometa uz naknadu u Zbirnoj evidenciji PDV, na grafičkom interfejsu i omogućen je slobodan unos u ovim poljima - navedena izmena u aplikaciji prikazana je na strani 155. Internog tehničkog uputstva;
  • Izmenjena je validacija kod unosa jedinične cene dobra, odnosno usluge na stavci fakture, na grafičkom interfejsu i kroz API, na maksimalno četiri decimale u odnosu na sadašnje dve decimale - navedena izmena u aplikaciji prikazana je na strani 143. Internog tehničkog uputstva.