Nova verzija elektronske prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Obrazac 1) se očekuje 24. aprila 2024. godine

Datum objave: 22-04-2024


Na portalu LPA objavljeno je da se mogućnost podnošenja Obrasca 1 u elektronskoj formi (elektronska prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine) očekuje u sredu 24. aprila 2024. godine.

Podsećamo obveznike da je rok za podnošenje ove prijave 30. april 2024. godine.