Nova verzija portala E-porezi

Datum objave: 10-06-2019


Poreska uprava postavila je novu verziju aplikacije za rad E-porezi.

Pristupom na portal E- porezi dostupan je link za preuzimanje nove verzije aplikacije.